Welcome!

His Excellency Mr Geoffrey KeatingWelcome to the website of the Irish-Bulgarian Business Network. The Network has been launched by a group of Irish business people working in Bulgaria to promote a better relationship between Ireland and Bulgaria across all business sectors. It aims to create the opportunities for businesses to interact and learn from each other. I hope that that you will take the time to register with the Network and please feel free to to send your comments or questions. The Network's monthly meetings are informal and open to all, so I hope to see you at the next one!

His Excellency Mr Geoffrey Keating, Irish Ambassador to Bulgaria, Honorary President of the Irish-Bulgarian Business Network

Добре дошли!

Добре дошли на сайта на Ирландско-българската бизнес мрежа. Мрежата е създадена от група ирландски бизнесмени, работещи в България, за да подпомага развитието на отношенията между Ирландия и България във всички бизнес направления. Инициативата цели създаването на възможности за по-тясно сътрудничество и обмяна на опит между фирмите. Надявам се, че ще отделите време за регистрация в Мрежата и ще изпращате свои коментари и запитвания. Месечните срещи на Ирландско-българската бизнес мрежа са неформални и са открити за всички и аз се надявам да се срещнем с вас на следващата ни сбирка!

Негово превъзходителство г-н Джефри Кийтинг, Посланик на Ирландия в България, Почетен президент на Ирландско-българската бизнес мрежа

Our Mission

The Irish Bulgarian Business Network (IBBN), established in 2009, is working to promote a closer partnership between Irish and Bulgarian businesses through regular meetings, contact building and the informal exchange of ideas and advice. Our goal is to provide a platform for discussion and interaction that will lead to the development of a stronger business relationship between the two countries.

Нашата мисия

Създадената през 2009 г. Ирландско-българска бизнес мрежа (ИББМ) работи за насърчаването на по-тясно партньорство между ирландските и българските фирми чрез регулярни срещи, изграждане на контакти и неформална обмяна на идеи и консултации. Нашата цел е да създадем платформа за дискусии и взаимодействие, което ще допринесе за развитието на бизнес отношенията между двете страни.

Next Meeting

IBBN Last Thursday Drinks
29 Jan 14 Join us for the first 'Last Thursday Drinks' of the New Year at 6pm in McCarthy's. We look forward to meeting old and new friends,colleagues. All welcome!

Members

Directory of all our members

Contact us

Have a question or something you would like to tell us?
Click here